Datapolitik og Behandling af Personoplysninger

I det følgende beskriver vi, hvorledes vi hos FN Consulting behandler dine personoplysninger, når du gør brug af vores hjemmeside og services. Vi gør vores bedste for at behandle de samtlige personoplysninger sikkert, fortroligt samt overholder lovgivning som er gældende for persondatahåndtering.

Persondata

Personoplysninger eller persondata er alle de informationer, der er i et eller andet omfang relatere sig direkte til dig. Det kan være alt fra navn, adresse eller lign.

Dataansvarlig

Ifølge den gældende persondatalovgivning betragtes FN Consulting som dataansvarlig i forbindelse med de personoplysninger, du deler med os.
Adr: Bækkeskovvej 5, 2665 Vallensbæk Strand
Tlf: 60227672
E-mail: info@fnconsulting.dk

Formål

For at kunne tilbyde dig den bedste hjælp, er vi nødsaget til indhente og behandle bestemte personoplysninger. Det er grundlæggende for de ydelser vi tilbyder. Dit samtykke er nødvendigt, for at du kan benytte af vores serviceydelser. Vi registrerer og behandler dine personoplysninger. Dette gør vi i forbindelse med vores møder, kreditgodkendelse samt boligpakke. Derefter anvender vi de indsamlede informationer for at kunne tilbyde dig værdifuld viden. Hvis vi under arbejdsprocessen opdager tydelige fejl i de oplysninger vi har indsamlet om dig, vil vi med det samme rette disse. Det kunne eksempelvis være tastefejl med registrering af din adresse eller- E-mail.

Hvilken type oplysninger behandles?

FN Consulting registrerer og behandler udelukkende de oplysninger, som du har videreformidlet til os. Det kunne eksempelvis være: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse eller privatøkonomiske oplysninger. Vi indhenter de data, der er nødvendigt for at kunne levere den ydelse som du har efterspurgt. Alt afhængig af om du søger om at blive kreditgodkendt eller benytter dig af vores boligpakke, er vi derfor nød til at indhente en række oplysninger. Herunder er vi nødsaget til at kende dine privatøkonomiske forhold.

Sikkerhed

FN Consulting tager sikkerheden af dine oplysninger- samt dokumenter alvorligt. FN Consulting foretager sikkerhedsforanstaltninger både administrativt og teknisk, for at sikre at dine oplysninger ikke går tabt, forringes, tilintetgøres eller kommer til et ukendt tredjepart. FN Consulting bruger dine oplysninger i forbindelse med den gældende lovgivning. Dine oplysninger bliver ikke offentliggjort, videresolgt, forringet, fortabt, misbrugt eller behandlet på en anden måde, der er i strid med lovgivningen. Internt behandler FN Consulting persondata meget alvorligt. Persondata for vores kunder opbevares altid sikkert, uanset om de er i digital eller fysisk form.

Tredjepart

Visse oplysninger administreres og behandles af et tredjepart. Det er vores samarbejdspartnere. FN Consulting tillader kun databehandlere af samme datasikkerhed at opbevare eller behandle personoplysninger på vegne af os, såfremt de overholder lovgivning for persondata. Vi har ikke et samarbejde med et tredjepart, som ikke lever op til de samme sikkerhedskrav, som FN Consulting.

Periode for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares udelukkende i den periode samt det oplyste formål. Alle dine oplysninger slettes løbende, som de ikke længere er nødvendige i forhold til et bestemt formål. Perioden er afhængig af formålet. Generelt gælder det at FN Consulting opbevarer dine oplysninger op i mod 3 år efter du senest har benyttet dig af vores arbejde. Fortsat opbevaring af dine persondata efter udløbet af de 3 år, sker udelukkende, hvis du fortsat varetager dig af et af vores serviceydelser.

Dine rettigheder (Oplysningsret)

Hos FN Consulting er du velkommen til at få oplyst alle de personoplysninger vi opbevarer omkring dig. Dette gør du ved at sende en
e-mail til info@fnconsulting.dk. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. Hvis du tilbagekalder dine personlige oplysninger eller får dem slettet, skal du være opmærksom på at vi ikke har mulighed for at udføre dit arbejde. Når du begærer indsigt i, hvilke af dine persondata vi behandler, vil vi altid sikre, at dine data ikke bliver fejlagtigt udleveret til uvedkommende. Det betyder, at vi i tilfælde er nødsaget til at bede om persondata for at kunne udlevere persondata. Et eksempel kunne være, at vi beder dig oplyse din legitimation eller identifikationsoplysninger, som bekræftet at du er den korrekte person. Hvis ikke du kan vise legitimation eller oplyse din identifikationsoplysninger, er et afslag på din forespørgsel om indsigt.

Klageadgang

Ønsker du at klage over den måde din personoplysninger er blevet behandlet på, er du altid velkommen til at sende os en skriftlig klage via e-mail info@fnconsulting.dk. Det er også muligt at indgive eventuelle klager til Datatilsynet, Borgergade, 28, 5., 1300 København K.

Yderligere information
Har du yderligere spørgsmål omkring vores datapolitik eller FN Consultings indhentning og håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette skriftlig henvendelse til os via info@fnconsulting.dk

Opdatering af datapolitikken

Hos FN Consulting arbejder vi løbende på at forbedre vores ydelser samt services. Derfor opdatere vi vores datapolitik over tid. Vi forbeholder os derfor retten til at foretage ændringer løbende, som vi vil offentliggøre her på siden, uden yderligere orientering til de personer vi behandler persondata om.